Östgöta är en Krets inom MCHK.Kontaktpersoner i denna krets kan arrangera olika aktiviteter för medlemmar i denna krets. Vi försöker också bidra till att bevara och renovera gamla motorcyklar och mopeder.Vi finns även på Facebook under Krets Östgöta. 

Välkomna att ta del av vår verksamhet

Östgöta Krets inom MCHK .

Facebook kommer att vara vår huvudsakliga anslagstavla. Bli följare och berätta gärna om något som ska hända eller har hänt. Tänk att en bild säger ofta mycket mera.

Är Du inte medlem i MCHK så vill vi gärna att Du blir det. Vi har en fantastisk bra tidning och många andra fördelar genom medlemskapet.Eftersom klubben upphört och medlemmar i Östergötland inom MCHK kommer att tillhöra en krets inom MCHK. Då kan alla medlemmar annonsera aktiviteter på Facebook eller genom att i medlemsregistret hitta e-post till andra inom kretsen.
Under kontakt så finns 2 kontaktpersoner för närvarande. Kontakta gärna dessa om Ni vill fixa någon träff eller utflykt.

Skapa din hemsida gratis!